Met de jaren kwamen er meer zaken waar de hoofdleiding rekening mee moest houden. Om niet de nadruk te leggen op alle formaliteiten, maar de kwaliteit in de optimale spellen te gieten, is er in 2002 een start gemaakt met subgroepleiding (in werktermen projectmedewerker). De subgroepleiding organiseert en co├Ârdineert de activiteiten in de week samen met de hoofdleiding.

  • Subgroep
  • Subgroep
  • Subgroep