19 augustus 1963
"Heden startte de eerste vacantieweek voor 300 kinderen met een H. Mis om 8.30 uur. Kinderen traden in het priesterkoor op voor lezing en gebed. Weer was ongunstig, stemming toch goed. Tegen de 30 personen maakten met de kinderen uitstapjes in de bossen."

Uit: Dagboek van pastoor Halmans

Zo begon dus het allereerste Kinder Vakantie Werk (KVW) in Maasbree.

Maar wat ging hieraan vooraf?

Voor de Maasbreese jeugd werd er in die tijd nog niet zo veel georganiseerd. Het Jeugd Ontspanning Centrum (JOC) draaide eens per maand een film op zaterdag of zondagmorgen in het patronaat en verder konden kinderen van NKV-leden ieder jaar op kamp naar Swalmen.

Er werd in die tijd geconstateerd dat in de zomermaanden steeds meer kinderen met hun ouders op vakantie gingen. Dit was een nieuw verschijnsel in die jaren! In een dorp zoals Maasbree was dat echter niet voor alle schoolkinderen weggelegd omdat zij veelal uit agrarische gezinnen kwamen. En om die kinderen een vakantie-activiteit te bieden, dat was het uitgangspunt van het KVW.

Op initiatief van de gemeente (burgemeester Schols en maatschappelijk werkster Mej. Van der Putte) kwamen enkele personen op 17 juli 1963 in de meisjesschool bij elkaar om voor de Maasbreese jeugd iets te organiseren. Degenen die hiervoor gevraagd waren, kwamen voornamelijk uit de Maasbreese studentenclub (officieel de Katholieke Jong-studentenclub Excelsior Maasbree). Die mensen van het eerste uur waren: Henk Wijnhoven, Jan Vaessen, Huub Hendrix, Nellie Gielen en Mej. Van der Putte namens de gemeente.

Matroosjes

Naar het voorbeeld van het KVW in Heythuysen werd besloten om ook een week te organiseren voor de kinderen van klas 1 t/m 6. De naam KinderVakantieWerk komt dus ook uit het Heythuysense.

In die eerste jaren was er wel sprake van een 'hoofdbestuur KVW', maar er was allerminst sprake van een hiërarchisch geleide organisatie. De uiterst informele en onbureaucratische organisatievorm was daarmee zeker niet minder efficiënt. Er werd niet gewerkt met papieren circulaires, vergaderagenda's of notulen. Fiets en telefoon waren in de eerste jaren de belangrijkste communicatiemiddelen.

Jan en Henk waren meer de organisatoren, terwijl Hub en Nellie de contacten met de groepen verzorgden.

De datum van het KVW was de eerste jaren afgestemd op de jaarlijkse studentenkampen, de kampen van Jong Nederland en het Meisjesgilde. Later koos men voor de week vóór de Ossefeesten in verband met het gratis gebruik van de tent.

De dagindeling

Op maandag werd er geopend met een heilige mis. Daarna werden de groepen ingedeeld. De groepen bestonden toen nog uit ongeveer 23 kinderen en 2 leiders/leidsters. Vervolgens ging iedere groep in zijn home z'n eigen gang en werden ze om 16.00 uur weer terugverwacht op de Grote Markt (thans Kennedyplein). Iedere groep studeerde gedurende de dag haar eigen lied in.

Het was ook de afspraak dat iedereen op het einde van de dag precies op dezelfde tijd naar de Markt liep. Zodoende hoorden de ouders van alle kanten dat de jeugd er weer aan kwam. Dit werd toen gezien als het hoogtepunt van de dag! Ook voor de Maasbreese ambtenaren was dit een welkom rustpunt. Zij stonden massaal voor de ramen van het gemeentehuis te genieten van dit spektakel. Henk Wijnhoven (en vanaf 1965 ook Truus Hanraets) verzorgde dan een karaoke-achtige afsluiting met de voor iedereen typische KVW liedjes en yellen.

Dat het er in die tijd gedisciplineerd aan toe ging, bewijzen de volgende twee zaken:

 • De kinderen stonden na afloop van de dag netjes in rijtjes van twee naast elkaar.
 • De groep met de beste 'discipline' werd elke dag vermeld en kreeg een prijsje.

Home's

Omdat het in de KVW-week ook wel eens wilde regenen, werd er gezocht naar onderkomens (home's) voor de groepen. Dat waren in die tijd nog garages, stallen, schuren en kippenhokken die meestal door de boeren beschikbaar werden gesteld. Er moest door sommige groepen dus ver worden gelopen.

Groepen konden zich bij Van Oyen inschrijven voor een of meerdere spellen die door de hoofdleiding werden georganiseerd. Zo kon men inschrijven op oriëntatietochten, opdrachtentochten en dobbel-knobbeltochten. Veel van deze spellen waren overgenomen van de studentenkampen.

Bij goed weer werd De Wissel onder water gezet waar zeker de kleinste groepen zich uren konden vermaken en op vrijdag was de sportdag op de voetbalvelden van MVC'19. Verder werd er heel veel verwacht van het initiatief en de ideeën van de leiding zelf.

De taak van de hoofdleiding bestond er voor een groot deel uit om langs de home's te gaan om te kijken of de leiders en leidsters nog hulp en materialen nodig hadden voor hun lied of bezigheid. Dit gebeurde met de fiets, of met een oud volkswagenbusje met muziekinstallatie. De muziek die toen door de Maasbreese straten schalde, bevatte een hoog Anneke Grönloh/Conny Froboess-gehalte ( bijv. Zwei kleine Italiäner). Ook mocht men toen gebruik maken van de Volkswagen kever van Mej. Van der Putte. Het is haar nooit verteld dat deze door Henk Wijnhoven een keer in de greppel is gereden.

Uitstapje

Een onderdeel is nooit veranderd. Al vanaf het eerste jaar ging het uitstapje naar speeltuin Klein Zwitserland in Tegelen. Dat was in die tijd nog een grote beleving voor de plaatselijke jeugd. Kinderen hadden nog het idee ontzettend ver op reis te gaan. Bussen werden geregeld bij de Zuid-Ooster in Venlo. In Tegelen was het uiterst spannend om de kinderen tijdig in de bussen te krijgen; de bussen moesten op tijd terug zijn in Venlo om ingezet te worden in de spits. Ouders stonden te juichen bij vertrek en slaakten een zucht van verlichting bij thuiskomst.

Feestavond

Wat gelukkig ook altijd is gebleven, is de feestavond voor KVW-medewerkers op vrijdag. De eerste jaren bij Van Oyen en de laatste jaren in 't Mafcentrum. Dat het in de beginjaren er ook al heftig aan toe ging, bewijzen de twee regels uit de agenda van Jan Vaessen uit 1964:

22/08/64: 'Fuif KVW Van Oyen.'
23/08/64: 'Ziek.'

De afsluitingsfuif was elk jaar ook een factor om nieuwe leiders en leidsters te binden. Want elk jaar was het weer smeken en bedelen om genoeg leiding bij elkaar te krijgen. Leiding werd in die jaren gezocht onder bevriende studentenverenigingen (uit Roermond), uit sociale netwerken of vriendenclubs, maar vooral onder de plaatselijke moeders en huisvrouwen. Het tekort is zelfs zo nijpend geweest dat kapelaan Versleyen tijdens zijn zondagspreek een oproep deed aan de Maasbreese bevolking om actief mee te doen met het KVW. Hij deed dit op aanraden van burgemeester Schols. Pastoor Halmans was toen gelukkig met vakantie!!

Er heerste in die tijd een goed netwerk in Maasbree, opgezet door burgemeester Schols. Mensen kwamen elkaar tegen bij KVW, het mannenkoor, de fanfare, jeugd-ontspanningsverenigingen, Jong Nederland, het meisjesgilde etc. Dus zo kwamen steeds nieuwe mensen bij het KVW en kwam men ook aan de nodige materialen voor spellen e.d..

Van Oyen

Café Van Oyen was het hoofdkantoor, de verzamelplaats, de uitrustplaats en de locatie waar alle materialen werden bewaard. Deze materialen bestonden uit de spullen van de groepen zelf (vlaggen, zeilen e.d.), maar ook het spelmateriaal, knutselmateriaal en andere niet-geïdentificeerde zooi.

Het knutselmateriaal, de prijsjes en alle andere kleine spullen die het KVW nodig had, werden de eerste jaren gehaald bij Handelscentrum St.Antonius in Baarle-Nassau. Nu is het een uurtje rijden, maar met de slechte staat van de wegen en met de minder luxueuze auto's uit die tijd, was dat soms geen pretje!

Niet alleen het café, maar ook de gang, de keuken en de woonkamer werden vaak door het KVW-volk ingenomen. De huiskamer werd vooral gebruikt als er weer eens emotionele ontboezemingen plaats vonden, waarvan zij vonden dat die niet in het café thuis hoorden. Talloze liefdesrelaties zijn er ontstaan, maar ook verbroken. De dames Van Oyen namen in die week alles voor lief...

In de jaren '64 en '65 werden er andere personen uit Maasbree bij betrokken. Veel van die mensen kwamen ook uit het dorp of hadden contact met de Maasbreese studentenclub. We denken dan aan Truus Hanraets (achttien jaar lid van de hoofdleiding!!), Dré Verlinden, Lenie Cox, Hub Kuijpers, Sjraar Hendriks, Truus Lenders, Jan Peeters en kapelaan Nol Versleijen.

Truus

Vooral Truus Hanraets was iemand die de hele KVW-kar kon trekken. In de achttien jaar dat zij lid was van de hoofdleiding (van 1965 tot en met 1982), heeft zij met haar fantasie menig kind en ook menige leider/leidster plezierige dagen bezorgd. Haar buut Gertruud was een onmisbaar onderdeel van de feestavond. Sommige van haar ideeën zijn nog steeds een vast onderdeel op de KVW-kalender: Sprookjesbos, minikermis, lawaaioptocht, het verzorgen van de home's, de KVW-yellen (petatte ... , rabarber ... , komkommer ... ) etc.. En mocht het eens slecht weer zijn, Truus had altijd nog een paar flessen goed weer in haar kelder staan!!!

In het programma in die jaren was sprake van een zekere mate van standaardisering. Steeds dezelfde werkwijze kwam terug en dat was ook de kracht van het KVW. De organisatie werd routine en kinderen zagen elk jaar weer uit naar de voor hen herkenbare activiteiten.

Ossefeesten

Het KVW stond in eerste instantie los van de Ossefeesten. In 1965 laat de gemeente een kiosk opzetten op het Kennedyplein, waar het KVW en de fanfare gebruik van kunnen maken. Zodra de fanfare gebruik ging maken van een tent voor de Ossefeesten, verdween deze kiosk weer. Bijna ieder kind dat in die tijd mee gedaan heeft, heeft wel op de kiosk gestaan. Alleen al om hier op te mogen staan was het waard om eigen liedjes in te studeren!

50 jaar KVW

De kiosk verdween, de tent is gebleven. 'Hoofdleidingers' wisselden. Kinderen werden groter, werden leider (of eerst nog hopper) of ouder van een kind dat ook aan het KVW mee mocht gaan doen. Er ging geen jaar zonder KVW voorbij en langzaam kwam ook 2012 in zicht. Tijd voor een droomfeest, want zo zou iedereen zich het 50e KVW moeten herinneren. En een droomfeest werd het!

50 jaar KVW

Wat je in alle gesprekken met en brieven van 'hoofdleidingers' van het eerste uur kunt merken is dat iedereen er met veel plezier aan gewerkt heeft omdat de sfeer ieder jaar in de groep, maar ook in het dorp, ontzettend goed was. Er werd ieder jaar weer met veel genoegen naar uitgekeken. Nu, anno 2013, hebben de brieven plaatst gemaakt voor e-mail, What's App enz., maar verder is er niet veel veranderd, toch?

Teken van waardering

Dat het KVW na al die jaren nog altijd leeft, bewijst de tweede plek maar weer eens die KVW Maasbree behaalde als een van de veertien genomineerden van de Kinjerkultuurpries 2012. De KinjerKultuurPries is een door de Provincie Limburg gesubsidieerd samenwerkingsproject van de provincie Limburg en de KinjerKraom.

Tijdens de Rabo Clubkas Campagne kreeg stichting Kindervakantiewerk Maasbree maar liefst 500 stemmen en was daarmee koploper binnen de gemeente Peel en Maas. Nogmaals blijkt dat velen het KVW nog altijd een warm hart toedragen. Vanuit de Rabobank werd deze waardering omgezet in een financiële bijdrage.

Bron: KVW-Jubileumboek 2002

Lijst der hoofdleidingers

Nr Naam J Van Tot
1Jan Vaessen319631965
2Henk Wijnhoven319631965
3Nol Versleyen819631970
4Huub Kuijpers??1964????
5Nel Gielen??1964????
6Huub Hendrikx??1964????
7Henk Tielen??1964????
8Dré Verlinden??1964????
9Truus Hanraets1819651982
10Jan Peeters219651966
11Truus Lenders619671972
12Hay Vannisselroy1419671980
13Theo Hendriks119671967
14Peter Greijn319671969
15Tjeu Henkens1519691983
16Huub Lenders719691975
17Wiel Storken719701976
18Wilma Lintjens719731979
19Jan Jacobs719741980
20Hay Kempen1619751990
21Mat Lenders1419761989
22Sjraar Peeters919791987
23Minie Cox719791985
24Peter Geurts519791983
25Jeanne Verstappen619801985
26Trudie Tielen519811985
27Elly Knippenbergh1019811990
28Sjraar Roelofs219821983
29Rob Wijnands419821985
30Sjraar Driessen619831988
31Jacqueline Mulders119841984
32Ton Trepels3419852018
33Jan v.d. Adel919851993
34Marly Wijnen419861989
35Twan Jacobs419861989
36Henk Eickes419861989
37Luciën Geurts119861986
38Maria Engels819871994
39Paul Cox119871987
40Marjo Geurts1519872001
41May Peeters719881994
42Angela Bisschops119891989
43Fred Geurts319901992
44Henk van Ninhuijs2819902017†
45Wiel Joosten819901997
46Gerard Teeuwen419901993
47Ellen Geurts119901990
48Conny Verstappen219911992
49Jos Kurvers119911991
50Kay Haenen1119922002
51Bart Hermans419931996
52Arno Driessen1119942004
53Lilian van Roy719942000
54Pieter Smolders1019942003
55Herm Willems419941997
56Monique Driessen519951999
57René Lemmen519951999
58Jans Hermans619962001
59Frank Wijnen219971998
60Natasja Vaasen221999heden
61Mark Henkens320002002
62Paul van der Sterren120002000
63Annie Gommans720012007
64Puk Jacobs320012003
65Tessie Boots220012002
66Lorraine Lambert120022002
67Wendy van der Sterren1520032017
68Roel van Gerven320032005
69Linda Lemmen620032008
70Reggie Huys520042008
71Monique Joppen620042009
72Bert Keulen520042008
73Bart Linssen520042008
74Hans van Ninhuys720042010
75Nico Vannisselroy520062010
76Lieke Koopmans142007heden
77Mieke Lemmen142007heden
78Mayke van Ninhuys220092010
79Ruud Geerarts420092012
80Paul Poortvliet920092017
81Kelly Smits220102011
82Luc Koopmans102011heden
83Marjolijn van der Heijden320112013
84Roy Grutters420122015
85Roy Thijssen120122012
86Tonny Joosten82013heden
87Tom van den Adel320142016
88Daan Berden72014heden
89Leo Spreuwenberg72014heden
90Bob Tielen520142018
91Fieke Engels52016heden
92Rianne Joppen52016heden
93Maud Engels42017heden
94Robin Lemmen42017heden
95Michiel van Diepe32018heden
96Rik van Beek32018heden
97Lenny Peeters32018heden
98Paul Opstals12020heden

Themaboeken

Wil je nog eens door een van de KVW's van de voorgaande jaren heen bladeren? Dat kan! Klik op een van de themaboeken en lees de dagverslagen van dat jaar nog eens door.

KVW door de jaren heen

Een nieuw KVW-jaar kan niet zonder een nieuw thema dat centraal staat. Hieronder staat een overzicht van thema's van de afgelopen jaren.

 • 2021

  ?????

 • 2020

  GEEN regulier KVW vanwege Coronavirus, wel KVW @home

 • 2019

  KVW presenteert: Dinos oët un tiëdmeschiën, wie moeilijk kin det nouw zien?!

 • 2018

  Peter Pan en de verloren klok

 • 2017 - 55e editie

  5x Elfteling het KVW met de elfenkoning

 • 2016

  Maasbree terug in het verleden. Met KVW wordt er in de Riddertijd gestreden!

 • 2015

  KVW is ploenze in Bree

 • 2014

  KVW reist over de wereld

 • 2013

  Het wilde westen is in Bree, cowboys en indianen met KVW

 • 2012 - 50e editie

  50 jaar KVW - Een droomfeest voor Bree!

 • 2011

  Een geweldig KVW samen met Captain Bree

 • 2010

  Met KVW beleven we sprookjes in Bree

 • 2009

  Space in Bree, Professors, ufo's en aliens....... Det is KVW!

 • 2008

  Rovers en piraten van de zee enteren KVW in Bree

 • 2007

  Hocus pocus pilatus hee, dehielewaekmagieinbree

 • 2006

  Genne lari, Bree op safari

 • 2005

  B&D van NX

 • 2004

  De teletijdmachine

 • 2003

  Billy Boem en de Witte Veders

 • 2002

  KVW door de jaren heen

 • 2001

  KVW TeeVee

 • 2000

  Een reis om de wereld

 • 1999

  De teletijdmachine

 • 1998

  Vuul tam tam en gefaap

 • 1997

  Geestig

 • 1996

  Asterix en Obelix

 • 1995

  Hollywood

 • 1994

  Sprookjes van 1001 nacht

 • 1993

  Euver de Päöl

 • 1992

  Circus KVW

 • 1991

  Het ruige wilde westen

 • 1990

  750 jaar Maasbree

 • 1989

  Biëstig